17/2/07

2003 Naixement del CCC (Comitè de Crisis de Carnestoltes)

El Comitè de Crisi de Carnestoltes és l’entitat ciutadana que organitza la festa del Carnestoltes de Mataró des de l’any 2003. Nascut de l’inquietud ciutadana de veure com el carnaval mataroní havia caigut en una profunda crisi, el Comité engloba a totes les entitats de l’àmbit de la festa del carnaval de la capital del Maresme i, amb els anys, ha aconseguit també aglutinar nombroses associacions i col·lectius. Associacions culturals, associacions de veïns, col·lectius folclòrics, esplais i entitats juvenils formen part del CCC, qui sempre ha organitzat la festa en col·laboració de l’Ajuntament de Mataró i el seu Patronat Municipal de Cultura. De l’any 2003 ençà, la festa del Carnestoltes de Mataró ha crescut de forma notòria. Sota les premisses d’altinar tots els col·lectius interessats i de fer prevadre la unitat i dels actes i tradicions ja existents, el CCC ha articulat coherentment un guió coherent fins llavors inexistent que traça una línia contínua durant els set dies que dura la festa, del Dijous Llarder fins el Dimecres de Cendra. L’objectiu a mig plaç d’aquesta associació és fer que el Carnestoltes esdevingui la festa per excel·lència de l’hivern de Mataró, com moltes poblacions tenen la seva Festa Major dels mesos de fred. El Carnestoltes havia estat important els anys vuitanta i noranta abans de perdre el rumb. La crisis va arribar quan l’Ajuntament es va veure obligat a assumir l’organització de la festa davant la incapacitat de les associacions ciutadanes de garantir-ne un mínim de qualitat. Per aquest fet, el propi Ajuntament va ser i és el primer interessat en què la festa sigui organitzada per entitats populars i així ho va voler fer patent quan va confiar, ja l’any 2003, el Carnestoltes a el Comitè de Crisi de Carnestoltes que, des de llavors, s’encarrega de fer créixer la festa i el seu ressò i importància sobretot a Mataró però també a nivell comarcal i de país.

No hay comentarios: